Ceník

Jezdím vždy s taxametrem! Platba hotově nebo KARTOU 🙂

Nástup60,-

Základní jízdné denní – od 24,-/km

Základní jízdné noční – od 30,-/km

Vánoce, svátky, akce typu vinobraní atd. od 30,-/km

Dálková jízda od – 25,-/km

Fixní cena – jedete za předem dohodnutou částku za celou cestu

Přistavení vozu mimo Vranovice 7,-/ km -.

Stání + čekání 7,- / 1 minutu

Příplatky za znečištění vozu nebo řidiče – malé 3500,- velké 10500,-

Kompletní ceník je vždy k vidění uvnitř vozu!

Práva a povinnosti pasažérů a přepravní řád taxi a Taxi Michal Brno “appka”

Přepravní řád: Jednoduše – nápoje a jídlo do Taxi neberte a chovejte se slušně 😀

Pokud to někomu není jasné tak čte dále 😀

provozovatel – Michal Studený (dále jen Taxi Michal ) Doliny 789 Vranovice 69125,  zapsáno v živnostenském rejstříku 20.3.2020, ičo 66578701 , průkaz taxi č. 035663, kontaktní číslo Brno 406-2 provozuje službu “taxi”, realizuje přepravu osob, věcí, zvířat, zásilek.

tyto přepravní podmínky jsou pro klienta závazné od chvíle kdy si objednal službu taxi na výše zmíněné adrese (emailem) nebo telefonicky.

klient má právo na bezpečnou přepravu z místa nástupu do místa výstupu, má právo určit trasu přepravy pokud to neodporuje předpisům ČR a má právo kdykoli přepravu ukončit na vlastní žádost, má právo na doklad o zaplacení za přepravu Maximální cena přepravy v Brně za km je stanovena na 36,-, čekání 7,- nástupní sazba 60,- Dle vyhlášky MMB. Ceny jednotlivých řidičů mohou být i mírně nižší.

klient je povinen při přepravě dbát pokynů řidiče – je povinen použít bezpečnostní pás a to i na zadním sedadle vozu

ze závažných důvodů je povinen na příkaz řidiče vystoupit z vozu

klient nesmí po za žádných okolností zasahovat do řízení vozidla, případně nařizovat řidiči pokyny které by byly v rozporu bezpečností silničního provozu, nutit řidiče k porušování dopravních předpisů a omezení – zejména co se týká zákazu zastavení a vjezdu.

klient nesmí zasahovat do zařízení vozu jako je taxametr, klimatizace atd.

je zakázáno za jízdy otevírat dveře, případně se vyklánět z oken nebo vyhazovat z nich jakékoli předměty

zakazuje se kouřit ve voze, požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky, znečišťovat jakkoli řidiče, vozidlo nebo zákazníky

chovat se hlučně nebo nepřístojně k řidiči

v případě že klient jeví známky užití drog nebo jiných návykových látek je řidič oprávněn přepravu na místě ukončit nebo odmítnout bez náhrady

Při porušení přepravního řádu je možné zrušit také zákaznický účet v aplikaci Taxi Michal Brno “appka” bez náhrady a zákazník je povinen uhradit případnou vzniklou škodu. 

Přeprava dětí

děti do 150cm výšky a 36 kg jsou převáženy v autosedačce nebo na podsedáku – na potřebu autosedačky je třeba řidiče upozornit min. 2 hodiny předem (krom objednávky přes aplikaci)

děti do 18 let se přepravují pouze se souhlasem zákonného zástupce nebo v doprovodu zletilé osoby

Přeprava zvířat

zvířata je možno převážet po předchozí domluvě – vždy tak aby se zabránilo znečištění vozu případně došlo k poranění řidiče – nejlépe ve vlastním přepravním boxu

Přeprava zavazadel

řidič je oprávněn odmítnout přepravu zavazadel která svým obsahem mohou způsobit jakékoli znečištění interiéru vozu, případně se jedná o zavazadla s cenným obsahem nebo zavazadla lehce poškoditelná – např. zrcadla, sklo

je zakázáno přepravovat zbraně, chemické a jiné nebezpečné látky

v případě ztráty, odcizení, poškození nebo jiného zničení zavazadel je klient toto povinen uplatňovat bezprostředně před výstupem z vozu, přivolat Policii ČR a doložit že k poškození nebo ztrátě případně odcizení došlo při přepravě, řidič nenese odpovědnost za zničení obsahu zavazadel pokud nebyl výslovně upozorněn na jejich obsah před zahájením cesty

Práva řidiče

řidič je povinen dodržovat všechny dopravní předpisy a omezení

v případě nepředvídatelné dopravní situace je povinen informovat klienta o změně trasy a tím i změně ceny – s tímto nemusí klient souhlasit – řidič nenese ale žádnou odpovědnost za prodloužení času dojezdu do cílového místa

Cena za přepravu

klient je povinen uhradit cenu za přepravu bezprostředně po ukončení cesty do cílového místa hotově nebo kartou

cena za přepravu se stanoví dle taxametru nebo dle aplikace Taxi Michal Brno “appka” + případné příplatky dle ceníku (znečištění vozu atd.)

řidič nenese žádnou odpovědnost za prodloužení času dopravy nebo nemožnosti dostat se na místo určení způsobené zásahem vyšší moci, nehodou, neprůjezdností komunikace nebo jinou nepředvídatelnou okolností

veškeré právní vztahy se řídí právním řádem ČR, registrací zákaznického účtu v aplikaci Taxi Michal Brno “appka” souhlasíte s tímto přepravním řádem, svými právy a povinnostmi

Taxi Michal Brno “appka” je registrovanou ochrannou známkou. All rights reserved 2024.

tento přepravní řád nabývá účinnosti dne 11.1.2024